Powrót do Referencje

Referencje prawne

                                       >> ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.                                           w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania <<

            Znalezione obrazy dla zapytania trybunał konstytucyjny      

                                      >> UBÓJ RYTUALNY  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego <<

>> UBÓJ MUZUŁMAŃSKI – HALAL – Wnioski <<

>> OPINIA PRAWNA – Analiza Prawna <<

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=43&lang=pl

Prawo polskie

Sytuacja prawna w Polsce Ubój rytualny – Aspekty prawne, Regulacje krajowe 24 października 1997 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w której przedstawiona była zasada, iż zwierzę może zostać poddane ubojowi po uprzednim pozbawieniu świadomości, lecz dopuszczała wyjątek dla uboju w sposób przewidziany przez obrządki religijne. Wchodząca w życie z dniem 28 września 2002 r. nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt nakazywała przeprowadzenie uboju tylko po wcześniejszym ogłuszeniu i nie uwzględniania wyjątku dla uboju rytualnego. 27 listopada 2012 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wydane w 2004 r. rozporządzenie ministra rolnictwa, dotyczące warunków uboju rytualnego – w szczególności dopuszczenia uboju rytualnego bez wcześniejszego ogłuszenia, jest niezgodne …

Prawo europejskie

 Ubój rytualny – aspekty prawne, regulacje unijne Rozporządzenie UE w sprawie uboju rytualnego nakłada na prawodawstwa państw UE obowiązek ogłuszenia zwierząt przed uśmierceniem, aby skrócić ich cierpienie, jeżeli nie jest używane inne skuteczne urządzenie obezwładniające. W przemysłowych ubojniach drobiu do tej pory nie ma skutecznego sposobu, aby zabezpieczyć zawieszony na linii ubojowej drób przed uszkodzeniami z powodu wyjątkowej ruchliwości ptaków oraz aby zapewnić bezpieczeństwo rzezakom rytualnym przed ewentualnym uszkodzeniem ciała. W ramach praktyki elektronarkozy nałożonej przez rozporządzenie UE obowiązkiem jest stosowanie jej w zakresie elektryzowanej łaźni wodnej przed zabijaniem drobiu. Ubój rytualny jest dozwolony w nowym rozporządzeniu, pod warunkiem zastosowania systemu urządzeń do przetrzymania lub obezwładniania zwierząt. Jeżeli brakuje takiego …