O firmie

Firma Usługowo – Handlowa ”AL-HAQ-HALAL” została założona w 2013 roku z myślą pośrednictwa handlowego na wymagającym rynku międzynarodowym jako pomost między przedsiębiorcami.

Jej powołaniem jest zapewnienie kontroli w ubojni i w miejscu przetwarzania mięsa oraz certyfikacja produktów przeznaczonych do spożycia przez społeczność muzułmańską.

Przedmiotem działalności ”AL-HAQ-HALAL” jest produkcja mięsa halal chłodzonego i mrożonego oraz jego dystrybucja w kraju i za granicą.

Celem działalności firmy jest dążenie do zaspokajania potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów poprzez zapewnienie najwyższej jakości produktów oraz budowanie warunków trwałej współpracy.

Jako Dyrektor ”AL-HAQ-HALAL” towarzyszę na co dzień pracownikom przedsiębiorstw halal w realizacji ich zadań, organizuję i nadzoruję ich pracę w zakresie uboju, rozbioru, produkcji oraz dystrybucji. 

Brałem udział we wszystkich czynnościach uboju i produkcji oraz pozyskałem rozległą znajomość norm higieny i certyfikacji halal.

Dotychczasowe doświadczenie oraz wiedza praktyczna stanowią gwarancję moich zdolności adaptacyjnych i sprawiają, że jestem wszechstronny, elastyczny i potrafię szybko reagować w nagłych sytuacjach. Sądzę, że mój profil zawodowy jest na tyle dobry, by zechcieli się Państwo ze mną spotkać i nawiązać współpracę. 

                                                                                                                    Rooble Cali Qaasim

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=4&lang=pl

Nasza misja

Misją ”AL-HAQ-HALAL” jest potwierdzenie Systemu Halal według wymagań prawa islamskiego poprzez ścisłą i stałą kontrolę na wszystkich etapach produkcji i komercjalizacji. ”AL-HAQ-HALAL”  ma także w swoich planach: – zabezpieczenie interesów społeczności muzułmańskiej według rytuałów religii islamu i umożliwienie tej społeczności spożywanie zdrowej, autentycznej żywności Halal. – informować muzułmanów i nie-muzułmanów o znaczeniu i praktyce uboju rytualnego. – wzmocnienie i wspieranie pracy już rozpoczętej przez poważne organizacje kontrolne Halal.

Współpraca

Firma ”AL-HAQ-HALAL” od początku swej działalności stosuje Kartę Zasad Higieny i Jakości  i wzięła na siebie odpowiedzialność za jej wdrażanie w zakresie produktów spożywczych. Zgodnie z regulacjami, produkty eksportowane, a pochodzące od współpracujących z nami firm, muszą być certyfikowane przez ”AL-HAQ-HALAL” i posiadać logo ”AL-HAQ-HALAL”.  Zasady i wymagania Certyfikacji Halal dotyczące zwłaszcza produktów spożywczych znajdują się w dokumentach Karty Zasad Higieny i Jakości ”AL-HAQ-HALAL”. Ubojnie i zakłady przetwórstwa mięsnego, chcące ubijać lub produkować produkty spełniające zasady Halal, zobowiązane są : 1. Przestrzegać zasad karty i zakresu czynności pracowników ”AL-HAQ-HALAL” 2. Poinformować klientów o warunkach produkcji Halal.  3. Informować i szkolić swoich pracowników o warunkach określonych w Karcie. 4. Umożliwić kontrolerom …

Karta Jakości

>> KARTA ZASAD HIGIENY I JAKOŚCI HALAL “AL-HAQ-HALAL” << Spis treści: Rozdział I : Wprowadzenie Art. I.1 – Przestrzeganie zasad religijnych Art. I.2 – Przestrzeganie przepisów i norm BHP Art. I.3 – Przepisy prawne Art. I.4 – Warunki korzystania z logo ’’Al-Haq-Halal’’ przez podmioty gospodarcze Rozdział II : Warunki kontrolowania i certyfikacji halal Art. II.1 – Organizm certyfikujący halal Art. II.2 – Kontroler rytualny Art. II.3 – Sprzęt do kontroli i certyfikacji Rozdział III : Zwierzęta dozwolone i niedozwolone Art. III.1 – Zwierzęta i części zwierząt niedozwolone Art. III.2 – Martwe zwierzę z różnych przyczyn Art. III.3 – Zwierzęta i części zwierząt dozwolone Rozdział IV : Kontrola uboju rytualnego Art. IV.1 …

Nasze zaangażowanie

”AL-HAQ-HALAL” przejmuje na siebie przed Bogiem Wszechmogącym oraz muzułmańskimi konsumentami odpowiedzialność za kontrolę uboju rytualnego i nie deleguje tego zadania innym niezależnym firmom. ”AL-HAQ-HALAL” uważa, że certyfikacja halal wymaga ciągłego nadzoru ubojni, miejsc cięcia mięsa oraz wytwarzania końcowych produktów. ”AL-HAQ-HALAL” zobowiązuje się do przestrzegania zasad islamskich. ”AL-HAQ-HALAL” uchwalił kartę zasad higieny i jakości halal, która definiuje kryteria, jakie muszą być spełnione, aby produkt końcowy określić jako halal. W przypadku naruszenia któregokolwiek z jej zobowiązań, nasi kontrolerzy rytualni mogą odmówić sprawdzania poprawności uboju lub produkcji. W razie odkrycia nieprawidłowości mogą odmówić dalszej certyfikacji i współpracy. >> SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ <<