Powrót do O firmie

Nasze zaangażowanie

”AL-HAQ-HALAL” przejmuje na siebie przed Bogiem Wszechmogącym oraz muzułmańskimi konsumentami odpowiedzialność za kontrolę uboju rytualnego i nie deleguje tego zadania innym niezależnym firmom.

”AL-HAQ-HALAL” uważa, że certyfikacja halal wymaga ciągłego nadzoru ubojni, miejsc cięcia mięsa oraz wytwarzania końcowych produktów.

”AL-HAQ-HALAL” zobowiązuje się do przestrzegania zasad islamskich.

”AL-HAQ-HALAL” uchwalił kartę zasad higieny i jakości halal, która definiuje kryteria, jakie muszą być spełnione, aby produkt końcowy określić jako halal.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z jej zobowiązań, nasi kontrolerzy rytualni mogą odmówić sprawdzania poprawności uboju lub produkcji.

W razie odkrycia nieprawidłowości mogą odmówić dalszej certyfikacji i współpracy.

image.png

>> SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ <<

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=17&lang=pl