Powrót do O firmie

Współpraca

image.png

Firma ”AL-HAQ-HALAL” od początku swej działalności stosuje Kartę Zasad Higieny i Jakości  i wzięła na siebie odpowiedzialność za jej wdrażanie w zakresie produktów spożywczych. Zgodnie z regulacjami, produkty eksportowane, a pochodzące od współpracujących z nami firm, muszą być certyfikowane przez ”AL-HAQ-HALAL” i posiadać logo ”AL-HAQ-HALAL”. 

Zasady i wymagania Certyfikacji Halal dotyczące zwłaszcza produktów spożywczych znajdują się w dokumentach Karty Zasad Higieny i Jakości ”AL-HAQ-HALAL”.

Ubojnie i zakłady przetwórstwa mięsnego, chcące ubijać lub produkować produkty spełniające zasady Halal, zobowiązane są :

1. Przestrzegać zasad karty i zakresu czynności pracowników ”AL-HAQ-HALAL”
2. Poinformować klientów o warunkach produkcji Halal. 
3. Informować i szkolić swoich pracowników o warunkach określonych w Karcie.
4. Umożliwić kontrolerom ”AL-HAQ-HALAL” jak najlepsze warunki do kontrolowania, identyfikacji i               certyfikacji.

Certyfikacja Halal i Legalizacja Dokumentów Handlowych i Eksportowych

Wybór firmy certyfikującej Halal jest często narzucony przez partnera, gdyż nie wszystkie firmy certyfikujące cieszą się jednakową renomą. Na świecie działają dziesiątki firm certyfikujących, ale tylko nieliczne z nich są powszechnie znane i uznawane. Aby otrzymać akredytację przedsiębiorstwo musi wprowadzić efektywnie działający System Jakości Halal zgodny z normą Halal.

Przedsiębiorstwo, które produkuje wyroby niezgodnie z powszechnie stosowanymi normami, może mieć problemy z ich sprzedażą.

Certyfikat ”AL-HAQ-HALAL” zaświadcza, że System Jakości Halal istniejący w przedsiębiorstwie jest zgodny z normą Halal. Odbiorca, zawierając umowę z dostawcą, nie musi dokonywać kosztownych kontroli procesu produkcyjnego. Może oprzeć się na certyfikacie uznawanej przez siebie jednostki certyfikującej.

Norma Halal wprowadza obowiązek monitorowania, a tym samym zwiększania poziomu satysfakcji klienta. Norma Halal nakłada na kierownictwo firmy obowiązek zapewnienia odpowiednich zasobów, w tym szkoleń, dostępu do informacji oraz środków komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

”AL-HAQ-HALAL” posiada zalegalizowane w MSZ wszystkie dokumenty urzędowe w celu posługiwania się nimi w obrocie prawnym za granicą.

Zalegalizowany w MSZ dokument może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa dopiero po dokonaniu dodatkowej legalizacji w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego państwa akredytowanym na terytorium RP.

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego i eksportowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów ”AL-HAQ-HALAL” przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Poznaniu. Przede wszystkim są to dokumenty handlowe, dokumenty przewozowe, świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową, inspekcję Halal, świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

”AL-HAQ-HALAL” jest zarejestrowany w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu jako Eksporter i złożył następujące dokumenty rejestracyjne:

•  Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (CEIDG),
•  Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON),
•  Decyzja o nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

Współpraca Komercyjna – Handel Eksportowy

Firma ”AL-HAQ-HALAL” została założona z myślą pośrednictwa handlowego na wymagającym rynku międzynarodowym jako pomost między przedsiębiorcami.

Celem działalności firmy jest dążenie do zaspokajania potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów poprzez zapewnienie najwyższej jakości produktów oraz budowanie warunków trwałej współpracy.

Od 2018 roku nasza firma posiada niezbędne uprawnienia do Eksportu. Nasi główni odbiorcy to firmy z krajów Unii Europejskiej. Zadowolenie i chęć dalszej współpracy naszych zagranicznych kontrahentów świadczy o tym, że jakość towarów nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sprzedaż mięsa na Eksport jest nadzorowana przez Służby Sanitarne i Weterynaryjne oraz Dział Kontroli Halal ”AL-HAQ-HALAL”, co zapewnia jego wysoką jakość.

  • Nasze produkty spełniają oczekiwania klientów w wielu krajach europejskich.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były w 100% bezpieczne.
  • Jesteśmy w stanie zidentyfikować pochodzenie każdej partii wyprodukowanego mięsa.
  • Dostosowujemy formę pakowania do potrzeb klienta.
  • Umożliwiamy podpisanie długoterminowych kontraktów.
  • Gwarantujemy stabilną cenę.

Firmy zainteresowane współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=5898&lang=pl