Home » Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny – 2023/2024

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  4 września 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

  23 – 31 grudnia 2023 r.

3.

Ferie zimowe

  29 stycznia – 11 lutego  2024 r.  województwo podkarpackie 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty 

   maj 2024 r.

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach

   21 czerwca 2024 r.

 

Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2023/24

11 listopada 2023 (środa)

    Wszystkich Świętych

1 stycznia 2024 (poniedziałek)

   Nowy Rok

1 maja 2024 ( środa)

    Święto Pracy

3 maja 2024 (piątek)

    Święto  Konstytucji
    3 Maja

30 maja 2024r. (czwartek)

    Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2023 r.

2.11.2023 r.

 przed i po  Wszystkich Świętych

24. 11.2023 r.

 

29.04.2024 r.

30.04.2024 r. 

przed świętem majowym

02.05.2024

Dzień Flagi

31.05.2024 r.

piątek po Bożym Ciele

   

Content | Menu | Access panel