Powrót do Referencje

Referencje naukowe

Wielu naukowców wykazały, że ubój rytualny halal był  „najlepszym sposobem”  uśmiercenia zwierząt:

Jak pokazują badania naukowe bardzo trudno jest określić właściwe parametry narzędzi oszałamiających.

W przypadku ogłuszania elektrycznego (u drobiu) ma to związek zarówno z wagą ptaków, liczbą osobników zanurzanych w wannach, w których są ogłuszane oraz oczywiście kondycją zwierząt, co jest cechą indywidualną i trudną do obliczenia.

Co więcej, drób oszołamiany jest przeważnie w kąpieli wodnej metodą ciągłą (elektrody stanowią strzemiączko i elektrolit w którym zanurzana jest głowa ptaka) i proces przeprowadzany jest co najmniej na kilku ptakach, należy więc uwzględniać całkowite natężenie prądu miedzy dwiema elektrodami w zależności do liczby (czy wagi i kondycji) ptaków poddawanych jednocześnie oszołamianiu.

Dodatkowo ważne są parametry prądu. Zwiększenie cierpienia poprzez oszołamianiu elektryczne i co za tym idzie duża liczba bicia skrzydłami u ptaków poddawanych tej czynności, pociąga za sobą znaczące zużycie ich energii oraz w konsekwencji powoduje obniżenie pH w mięśniach.

Poza tym towarzysząca wysoka temperatura tuszek, powoduje denaturację białek i przyczynia się do występowania w otrzymywanym mięsie syndromu PSE.

Według innych badań u ptaków można obserwować też wolniejsze wykrwawianie. W mięsie wzrasta stężenie kwasu mlekowego pod wpływem tylko i wyłącznie samego oszołamiania zwierząt (znacznie szybciej w przypadku zastosowania prądu o wyższej częstotliwości).

Dla zwierząt poddawanych oszołamianiem o większej częstotliwości stwierdza się znaczne straty wywołane wyciekiem termicznym.

W przypadku bydła, często stosuje się ogłuszanie mechaniczne z użyciem bolca, który boleśnie przebija kości czaszki. Dopiero po unieruchomieniu zwierzęcia, to znaczy praktycznie po ustaniu pewnych czynności życiowych następuje cięcie rzeźnicze. Tak zwany właściwy ubój. Zdarza się także, że zwierzę umiera z powodu samego ogłuszenia, co rzutuje na spożywanie przez nas wątpliwej jakości mięsa.

W systemie muzułmańskim jest to niedopuszczalna praktyka, uważana za niehumanitarne traktowanie zwierzęcia, sprawianie mu dodatkowego bólu i otrzymywanie mięsa, które staje się zabronione do spożycia. Często stosowane poza systemem halal oszołomienia wyłącznie i tylko z nazwy jest ułatwieniem i zmniejszeniem cierpienia zwierząt.

W rzeczywistości jest to tak naprawdę ułatwienie dla ubojowca (unieruchamia zwierzę). Co gorsza, metoda nowoczesna, tak zwana europejska, zachodnia jest o wiele brutalniejsza w uboju.

Prowadzenie całościowego systemu halal oraz przeprowadzany w ten sposób ubój służy poprawie walorów zdrowotnych mięsa, (co zostało potwierdzono przez obecnie prowadzone badania naukowe).

Spożywanie mięsa z padliny zwierząt, które zginęły nie wykrwawiając się należycie oraz u których podnosił się poziom hormonów stresowych czy nieprawidłowo karmionych (zawartość zakazanych substancji przenikających do mięsa wraz więcej karmą) może być dla nas zagrożeniem, a co więcej rzutuje to na gorszej jakości produktów zawierających więcej bakterii i innych szkodliwych substancji wpływających na nasze zdrowie.

W mięsie zwierząt „źle” ubitych nie halal najczęściej wykrywa się zwiększoną podatność na procesy gnilne. Jest to również udowodnione badaniami naukowymi.
W tym przypadku aspekt uboju halal ma właściwe podejście dla zwierząt oraz dbałość o jakość produktów, które spożywamy.

Mówiąc w skrócie, jak już podkreślano metody oszałamiania i sam przebieg uboju wiąże się z różnorakimi punktami krytycznymi związanymi z traktowaniem zwierząt oraz z późniejszą jakością tuszek i mięsa. . .A jakość ma niebagatelne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy (ekonomia zysku) oraz klienta (ekonomia zdrowej i bezpiecznej, smacznej żywności).

W Niemczech niedawno potwierdzono naukowo, że bezpośrednia metoda uboju jest bardziej humanitarna dla zwierząt i dostarcza mniejszego cierpienia w porównaniu do konwencjonalnych metod stosowanych powszechnie na zachodzie. W skrócie, stwierdzono używając Elektro Encefalografu (EEG) i Elektrokardiogramu (ECG), że w ciągu 3 pierwszych sekund po cięciu nie notuje się istotnych zmian w mózgu w porównaniu do stanu przed ubojem.

Zespół badawczy sugeruje, że zwierzęta nie odczuwały zwiększonego cierpienia bezpośrednio po cięciu. Porównano tymi samymi metodami ubój bydła z użyciem ogłuszacza z bolcem. Aparatura badawcza wykazywała wówczas zwiększenie bólu bezpośrednio po oszołomieniu, łącznie z wcześniejszym ustaniem bicia serca zwierzęcia po ogłuszeniu, co skutkowało dodatkowo mniejszym wypływem krwi i pogorszeniem jakości mięsa.

Reasumując wszystkie zasady i metody uboju halal, jego zalety i wady wydaje się, że najkorzystniejszym dla zwierząt (humanitaryzm, ochrona praw zwierząt) oraz jakości mięsa jest system uboju halal.

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=1372&lang=pl

Wiedza i nauka

W imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego! << Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Allah; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wróżąc za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam …

Dobrostan zwierząt  

 UBÓJ HALAL A CIERPIENIE ZWIERZĄT Humanitarny ubój halal ma być zredukowaniem cierpienia. System halal wymaga, aby społeczność ludzka traktowała wszystkie istoty żyjące z szacunkiem, oraz by ich życie było chronione wraz z zapewnieniem im należnego dobrostanu. W systemie halal obowiązuje bezwzględny zakaz narażania zwierząt na cierpienie, ranienie i zadawanie bólu (także znęcania się psychicznego). Ogólnie rzecz biorąc, ubój zwierząt jest najbardziej dopuszczalny i ma być niejako formą podziękowaniem Bogu za zwierzę, które musi zostać zabite i poświęcone człowiekowi jako pożywienie. W tym celu osoba dokonująca uboju zobligowana jest do wypowiedzi rodzaju modlitwy, specjalnej suplikacji, patrząc przy tym w zwierzęciu. Fakt ten sprawia, że osoba taka jest bezpośrednio świadkiem jego ostatniego …