Powrót do Certyfikacja Halal

Identyfikacja produktów

unnamed-30

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Czym jest identyfikowalność ? I jak zoptymalizować procesy identyfikacji ?

Zoptymalizowane procesy produkcyjne wymagają przejrzystości.

Rosnąca konkurencja i coraz surowsze normy prawne wymagają zoptymalizowanych procesów produkcyjnych. Do tego konieczna jest z kolei duża przejrzystość. Gwarantuje ją identyfikowalność.

Identyfikowalność oznacza możliwość ustalenia i prześledzenia każdego kroku łańcucha procesu produkcyjnego.

Dokumentowana jest przy tym automatycznie historia produkcji wszystkich etap produkcyjnych i wszystkich stosowanych tu produktów – wraz z czasem, miejscem i przebiegiem.

Wszystkie informacje dostępne są w czasie rzeczywistym. Umożliwia to korekty jeszcze w trakcie trwania procesu.

Identyfikowalność pozwala na uzyskanie dużej przejrzystości w produkcji i zapewnia jakość pod każdym względem.

Identyfikowalność wspomaga bezpieczeństwo pod względem prawnym i gwarantuje jakość produktu : 

– wprowadzenie zarządzania jakością

– przestrzeganie przepisów prawnych

– unikanie – a w najgorszym wypadku – regulacja akcji wycofywania produktów z rynku

– redukcja kosztów

– zwiększenie zadowolenia klientów

– wzrost produktywności

– poprawa zyskowności.

Identyfikowalność można zagwarantować dzięki systemom identyfikacji, gdyż pozwalają w produkcji na rejestrację przepływu wszelkich partii produkcyjnych i śledzenie wszystkich danych. Dane jakościowe i dane produktu odczytywane są przy tym za pomocą kodów kreskowych bezpośrednio na produkcie. Dzieje się to w trakcie bieżącego procesu, dzięki czemu są zawsze do dyspozycji. W czasie rzeczywistym i jeszcze przez lata, gdyż zagwarantowana jest nienaganna dokumentacja.

Identyfikowalność polega na śledzeniu losu produktu w całym łańcuchu żywnościowym począwszy od produkcji, poprzez dystrybucję aż do sprzedaży, co pozwala określić jego pochodzenie, jakość oraz pochodzenie surowców, z których został wytworzony.

Idea identyfikowalności nie jest nowa, bowiem wiele przedsiębiorstw stosowało ją od dziesięcioleci dla własnych potrzeb. W Europie jest aktualnie głośnym tematem dotyczącym przemysłu spożywczego. Wynika to z faktu, że coraz większą wagę przywiązuje się do wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności oraz do wymagań konsumentów dotyczących zamieszczania szczegółowych informacji na artykułach spożywczych.

Identyfikowalność jest zdefiniowana w rozporządzeniu EC/178/2002 i podlegają jemu wszystkie produkty spożywcze i środki karmienia zwierząt, wszystkie podmioty uczestniczące w przemyśle spożywczym i paszowym. Importerzy również muszą rejestrować kraj pochodzenia oraz eksportera danego produktu. Dzięki identyfikowalności każda organizacja uczestnicząca w łańcuchu żywnościowym jest w stanie określić – jeden krok wstecz i jeden krok naprzód – losy produktu.

Identyfikowalność pozwala na prześledzenie nie tylko produktów, ale i procesów. Wymaga to jednak systemu, który umożliwia monitorowanie w całym łańcuchu żywnościowym, dostarcza informacji na temat użytych składników, aż w końcu prezentuje wpływ zastosowanych praktyk produkcyjnych i logistycznych na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego.

Efektywny system identyfikowalności i aby był skuteczny musi opierać się na nowoczesnych technologiach informatycznych.

Przeprowadzone badania wykazały, że większość konsumentów na obszarze Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest skłonna zapłacić nawet wyższą cenę za produkty, na których będzie zamieszczona informacja o kraju pochodzenia, regionie geograficznym czy posiadanych certyfikatach.

Udostępnianie takich informacji na etykietach może być również środkiem zapobiegającym fałszowaniu żywności.

Samo etykietowanie nie jest identyfikowalnością, jednakże stanowi jej ważny element umożliwiający fizyczne monitorowanie produktu i może być stosowane jako efektywny środek odróżniania produktów i kreowania marki. Dzięki temu konsument podczas dokonywania wyboru zakupu ma dostęp do szczegółowych informacji o danym produkcie spożywczym.

Identyfikacja jest procedurą, aby automatycznie śledzić produkt lub usługę od jej narodzin do ostatecznego odzysku.

Głównym celem identyfikowalność jest identyfikacja wiele produktów lub usług w celu ich szybkiego usunięcia w przypadku braku zgodności lub ryzyka.

Identyfikowalność umożliwia kontrolować jakość produktów od pochodzenia swoich surowców.

Potem przychodzi sprawdzanie informacji, z określeniem jej charakteru, częstotliwości, czasu trwania i struktury.

Identyfikowalność zaczyna od uboju zwierząt i kończy się aż do opakowania produktu do komercjalizacji.

Obecność fizyczna na miejscu kontrolerów rytualnych poprzedza certyfikacji produktu.

Nasza certyfikacja odbywa poprzez umieszczenie pieczęci, taśm samoprzylepnych i etykiet ”Al-Haq-Halal” na produktach kontrolowanych przez nas.

Podczas kontrolowanie, nasze kontrolerze nigdy nie oddzielą się od ich sprzętu uwierzytelniania. Nigdy nie zostawią go bez opieki lub bez zabezpieczenia.

Tusze są stemplowane tuszem żywności w kolorze wybranym przez ubojni, zgodnie z normami prawnymi. Mięso jest kontrolowane poprzez bufory ”Al-Haq-Halal” na tuszy zwierzęcia odpowiadającej wzoru wyjściowego z rzeźni.

Pakiety są uszczelnione specjalną taśmą ”Al-Haq-Halal”.

Po kondycjonowaniu, etykietowanie ”Al-Haq-Halal” tace, jest wykonywany przez naszych kontrolerów.

Zamówienia sprzętu ”Al-Haq-Halal” są zrobione dyskretne i poufne.

Etykiety są numerowane i mają zabezpieczenie.

Certyfikacja „Al-Haq-Halal” jest widoczna dla konsumentów poprzez wykorzystanie logo zawarte w każdym certyfikowanego produktu.

Podsumowując, identyfikowalność poprawia jakość, serwis i ogólną wydajność firmy.  

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=31&lang=pl