Certyfikacja Halal

Certyfikat Halal potwierdza zgodność z wymaganiami dotyczącymi produkcji, pakowania i przechowywania produktów w kulturze muzułmańskiej, stanowiąc gwarancję, że produkty są wytwarzane zgodnie z normami prawa islamskiego.

Halal w prawie muzułmańskim definiuje dozwolone rzeczy i czynności. Zgodnie z tymi wytycznymi produkty nie mogą zawierać alkoholu lub innych niedozwolonych składników, takich jak wieprzowina i krew zwierząt.

Ponadto, certyfikowane produkty muszą być przechowywane z dala od produktów, które nie nadają się do konsumpcji przez Muzułmanów.

KONTROLA POUBOJOWA I STEMPLOWANIA HALAL

Kontrola jest żmudnym i trudnym obowiązkiem. Polega na przestrzegania obrządku islamskiego stosowanym do żywności. Wszystko zaczyna się od wyboru rzezaka rytualnego, który ​​musi być upoważniony do prawnego uboju rytualnego oraz wyboru kontrolera, który również ma wielką odpowiedzialność zatwierdzania uboju rytualnego i zapewnienia i pilnowania, nieustannego śledzenia mięso Halal od uboju do pakowania gotowego produktu.

Kontrola jest konieczna, aby sprawdzić gatunki i stan zwierząt do ofiarowania, a zwłaszcza sposób ofiarowania. Kontrolerem jest muzułmanin. Osoba wybrana na to stanowisko z powodu jej cech to osoba godna zaufania, odpowiedzialna, zaangażowana i zdyscyplinowana. Jego zadaniem jest egzekwowanie islamskiego uboju rytualnego, identyfikacji przez stemplowanie lub znakowanie mięsa halal i śledzenie jego przetwarzania lub obrotu.
Na koniec, kontroler zgłasza raport uboju, pakowania, przetwarzania i wprowadzania do obrotu, który będzie prezentowany na koniec każdego tygodnia kierownikowi odpowiedzialnemu za kontrolę. Urządzenia służące do kontroli są wyłączną własnością kontrolera (etykiety, znaczki, …).Tylko on jeden jest upoważniony do zarządzania i korzystania z nich. Są one przechowywane w pomieszczeniu lub szafce zaprojektowanej to tego celu, a klucze są w wyłącznym posiadaniu kontrolera.
Urządzenia kontroli przedstawiają się następująco:
– formularz kontroli, który musi zawierać dane firmy produkcyjnej lub ubojni, datę operacji, czas przyjazdu i  wyjazdu, rodzaju produkcji i kontroli, numery kodów identyfikacyjnych (certyfikacja) używane, podpis kontrolera i stempel firmy czy ubojni gościowych.
– stemple o różnych rozmiarach z logo charakterystycznym dla organu kontrolującego.
– atrament do pieczątek jadalny o specyficznym kolorze dozwolonym przez służbę weterynaryjną.
– etykietki numerowane noszące logo organizmu inspekcyjnego, trudne do podrobienia.
– taśmy mają kilka różnych kolorów noszące logo specyficznego organizmu inspekcyjnego. Jest nie do pomyślenia, aby zaświadczyć, że produkt jest halal bez kontrolowania jego produkcji.
A więc, certyfikacja jest nieważna bez uprzedniego sprawdzenia. Certyfikacja Halal to nie tylko umieszczenie stempla lub etykiety organizmu kontrolującego na produkcie. Pakiety są uszczelnione przez specyficzną taśmę.
”Świadectwa lub Certyfikatu Halal” dotyczy tylko danego towaru który został wyprodukowany pod kontrolą z określoną datę. Na tym świadectwie musi być wymienione liczba i rodzaj opakowań oraz masa całkowita. Certyfikat ten jest najpewniejszą gwarancją i bez wątpienia jest to produkt pochodzący z uboju Halal.
Certyfikacja jest surowa, jeśli jest oparta na następujących podstawach:
– wybór zwierzęcia,
– zdolność rzezaka rytualnego,
– ścisła i rygorystyczna kontrola,
– zapewnienie możliwości śledzenia produktów Halal; Inspektorzy muszą wypełnić swoje obowiązki na           wszystkich etapach produkcji, nic nie można zrobić bez ich obecności.
– własność sprzętu certyfikacji pozostaje wyłączną własnością kontrolerów. Tylko oni są odpowiedzialni       za jego stosowanie.
Kontroler musi przejść badania lekarskie przez lekarza medycyny pracy, jak określono w przepisach.
Musi ona spełniać swoją misję w kontroli czystości i higieny środowiska.
Musi respektować i przestrzegać norm higieny zgodny z higieny uboju Halal.
W przypadku awarii, musi informować o tym osobę odpowiedzialną za sytuację.
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kontroli, kontroler musi zapewnić o czystości swojego ciała i ubrania i być ubranym zgodnie z przepisami sanitarnymi (cap, maski, biała bluzka, białe buty …).
Higiena osobista i odzież powinny być szanowane.
Chory personel (z ropnymi ranami na rękach, wydzielinie z nosa lub oczu) jest uprawniony do obsługi produktów Halal w jednorazowych rękawiczkach i masce, aby zapobiec zanieczyszczeniu mięsa.
Zabrania się palenia w zamkniętych pomieszczeniach i w miejscach magazynowania mięsa oraz w innych obszarach i korytarzach, przez które transportowane jest świeże mięso.

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=22&lang=pl

Ubojnia bydła

PROCES KONTROLI W UBOJNI BYDŁA Rola kontrolera rytualnego jest najważniejsza i spełnia surowe wymagania. Główne etapy kontroli są : – weryfikacja kompletnego czyszczenia linii produkcyjnej (lokali, boksy, maszyny, narzędzia, itp.). – kontrola jakości ostrzenia noży stosowane wyłącznie do uboju rytualnego – upoważnienie do rozpoczęcia produkcji na wyłączną odpowiedzialność kontrolera ”Al-Haq-Halal”  – stała kontrola jakości uboju rytualnego – kontrolowanie proces rozbioru i przygotowania tusz – osobna identyfikacja tusz i wnętrzności (płuca, serce, wątroba, …) – sprawozdanie identyfikacji uboju rytualnego poświadczone przez ”Al-Haq-Halal”.       

Ubojnia drobiu 

PROCES KONTROLI W UBOJNI DROBIU Przebieg kontroli uboju rytualnego drób reguluje karta zasad higieny i jakości halal ”Al-Haq-Halal”. Etapy kontrolne są następujące : – cały drób przeznaczony na ubój jest zawieszony przez stopy do góry nogami na ruchliwym łańcuchu i prowadzi go do miejsca krwawienia. – legalne spożycie mięsa, to te z uboju rytualnego wykonany przez zdrowym umysłowo, praktykującym muzułmaninem. – wzywanie imienia Boga Wszechmogącego przez rzezaka na każdego ptaka, przy użyciu następującego wzoru: „Bismillah, Allah Akbar” – W imię Allaha, Allah jest Największy. – ubój rytualny drobiu musi być wykonany ręcznie przez upoważnionych rzezaków rytualnych. Sekcja krtani, z bardzo ostrym nożem na tętnicach szyjnych, żył szyjnych, tchawicy i przełyku bez dotknięcia kręgosłupa. – sprawdzenie stanu ostrzenia …

Rozbiór i przetwórstwo

PROCES KONTROLI W ZAKŁADZIE ROZBIORU MIĘSA Protokół kontroli ”Al-Haq-Halal” w zakładach przetwórstwa mięsnego jest zdefiniowany przez kartę higieny i jakości, ze stałą troską o identyfikowalność surowców aż do końcowego pakowania produktów : – po przeniesieniu mięsa do zakładu przetwórstwa, kontroler rytualny obowiązkowo sprawdza obecność   etykietowania ”Al-Haq-Halal” (etykiety, opaska, bufory, itp..) na opakowaniach, musi upewnić się, że żaden z nałożonych opasków czy etykietek nie zostały naruszone. Elementy te, surowo świadczą o identyfikacji halal, które zostały wcześniej umieszczone przez kontrolerów rytualnych ”Al-Haq-Halal” obecni w ubojniach i zakładach rozbioru. – sprawdzenie stanu czyszczenia i dezynfekcji maszyny przypisany do wytwarzania wyrobów halal, oraz stan     czystości wymagany od pracowników produkcji halal. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego, produkcja …

Identyfikacja produktów

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Czym jest identyfikowalność ? I jak zoptymalizować procesy identyfikacji ? Zoptymalizowane procesy produkcyjne wymagają przejrzystości. Rosnąca konkurencja i coraz surowsze normy prawne wymagają zoptymalizowanych procesów produkcyjnych. Do tego konieczna jest z kolei duża przejrzystość. Gwarantuje ją identyfikowalność. Identyfikowalność oznacza możliwość ustalenia i prześledzenia każdego kroku łańcucha procesu produkcyjnego. Dokumentowana jest przy tym automatycznie historia produkcji wszystkich etap produkcyjnych i wszystkich stosowanych tu produktów – wraz z czasem, miejscem i przebiegiem. Wszystkie informacje dostępne są w czasie rzeczywistym. Umożliwia to korekty jeszcze w trakcie trwania procesu. Identyfikowalność pozwala na uzyskanie dużej przejrzystości w produkcji i zapewnia jakość pod każdym względem. Identyfikowalność wspomaga bezpieczeństwo pod względem prawnym i gwarantuje …