Powrót do Certyfikacja Halal

Rozbiór i przetwórstwo

PROCES KONTROLI W ZAKŁADZIE ROZBIORU MIĘSA

Protokół kontroli ”Al-Haq-Halal” w zakładach przetwórstwa mięsnego jest zdefiniowany przez kartę higieny i jakości, ze stałą troską o identyfikowalność surowców aż do końcowego pakowania produktów :

– po przeniesieniu mięsa do zakładu przetwórstwa, kontroler rytualny obowiązkowo sprawdza obecność   etykietowania ”Al-Haq-Halal” (etykiety, opaska, bufory, itp..) na opakowaniach, musi upewnić się, że żaden z nałożonych opasków czy etykietek nie zostały naruszone. Elementy te, surowo świadczą o identyfikacji halal, które zostały wcześniej umieszczone przez kontrolerów rytualnych ”Al-Haq-Halal” obecni w ubojniach i zakładach rozbioru.

– sprawdzenie stanu czyszczenia i dezynfekcji maszyny przypisany do wytwarzania wyrobów halal, oraz stan     czystości wymagany od pracowników produkcji halal. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego, produkcja halal zazwyczaj występuje w pierwszej godzinie rozpoczęcia pracy zakładu.

– kontroler rytualny starannie sprawdza składników użytych w przepisach wchodzących w przetworzonych produktach, czy są zgodne z wymogami rytuału islamskiego i czy niedozwolonych dodatków nie są używane (np. żelatyna)?

– rozpoczęcie produkcji może wtedy rozpocząć pod jego wyłącznym pozwoleniem i pod jego stałą kontrolą. W przypadku pośrednich etapach produkcji, produkty w poczekaniu są zabezpieczone z naszych narzędzi identyfikacji, aby zapobiec możliwości zanieczyszczenia krzyżowego.

– ostateczna certyfikacja produktów halal odbywa się poprzez umieszczanie etykiet lub opakowań z logo       Al-Haq-Halal aby zagwarantować konsumentom muzułmańskim status halal naszych produktów.

Zakład rozbioru drobiu

Krojenia drobiu wymaga obecności kontrolera rytualnego, aby śledził różne etapy procesu cięcie i uniknąć krzyżowania z mięsem nie-halal. Drób jest przycinany pod jego nadzorem. Przed operacją cięcia kontroler rytualny zapewnia się, że :

– cały drób z łańcucha poświęconego do produkcji halal jest dobrze oznaczone markami certyfikacji halal       ”Al-Haq-Halal” (znaczki, taśmy gwarancji , etykiety, …)

– powierzchnia przeznaczone do produkcji halal są dokładnie oczyszczone (tabele, używane maszyny,             tace, noże.) – mięso luzem do przetwarzania jest umieszczane w poszczególnych pojemnikach lub                     opakowaniu, zaklejone taśmą gwarancyjną ”Al-Haq-Halal”, aby umożliwić dalsze wykorzystania na                   miejscu  transformacji.

Zakład rozbioru bydła

Przed odkostnieniu i cięcia kontroler rytualny zapewnia się że:

– wszystkie tusze wprowadzane do cięcia są oznaczone markami certyfikacji ”Al-Haq-Halal” (znaczki, etykiety)

– obszar przeznaczony do produkcji halal jest dokładnie oczyszczone (tabele, używane maszyny, tace, noże,..)

– tusze są cięte i pakowane pod jego nadzorem.

– wszystkie części mięsa halal są następnie identyfikowane za pomocą sprzętu certyfikacji                                      ”Al-Haq-Halal” (próżniowo, w kartonach, tackach, …).

– mięso w dużych ilościach do przetwarzania są umieszczane w poszczególnych pojemnikach lub                          opakowaniu, zaklejone taśmą gwarancji ”Al-Haq-Halal” w celu umożliwienia dalszego wykorzystania na        miejscu transformacji.

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=29&lang=pl