Powrót do Certyfikacja

Ubojnia drobiu 

PROCES KONTROLI W UBOJNI DROBIU

Przebieg kontroli uboju rytualnego drób reguluje karta zasad higieny i jakości halal ”Al-Haq-Halal”.

Etapy kontrolne są następujące :

– cały drób przeznaczony na ubój jest zawieszony przez stopy do góry nogami na ruchliwym łańcuchu i                   prowadzi go do miejsca krwawienia.

– legalne spożycie mięsa, to te z uboju rytualnego wykonany przez zdrowym umysłowo, praktykującym                muzułmaninem.

– wzywanie imienia Boga Wszechmogącego przez rzezaka na każdego ptaka, przy użyciu następującego             wzoru: „Bismillah, Allah Akbar” – W imię Allaha, Allah jest Największy.

– ubój rytualny drobiu musi być wykonany ręcznie przez upoważnionych rzezaków rytualnych. Sekcja krtani,      z bardzo ostrym nożem na tętnicach szyjnych, żył szyjnych, tchawicy i przełyku bez dotknięcia kręgosłupa.

– sprawdzenie stanu ostrzenia noży które są używane wyłącznie do uboju rytualnego.

– zezwolenie na rozpoczęcie uboju rytualnego przez wyłącznej odpowiedzialności kontrolera rytualnego              ”Al-Haq-Halal”.

– kontroler rytualny ma stałe miejsce przed pierwszym rzezakiem, aby sprawdzić, że każdy ptak jest żywy           przed ubojem rytualnym. Czasami niektóre z tych ptaków umierają jeszcze przed tym ubojem. Kontroler             rytualny znajduje się tuż przed punktem krwawienie, aby zapewnić, że wszystkie ptaki są rzeczywiste               żywe i zabierze z tego kanału martwego drobiu.

– sprawdzanie jakości uboju rytualnego (poprawna cięcia narządów). Pierwsza kontrola jest po prostu                   sprawdzenie po każdym skubania drobiu czy jest dobrze krwawienie.

– identyfikacja każdego przewozu przeznaczony następnie do cięcia i do pakowania całych ptaków.                      Ptaki są umieszczone na wózkach i są identyfikowane z pomocą materiału certyfikacji ”Al-Haq-Halal”                 (taśmy, etykiety…)

 

 

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=27&lang=pl