Powrót do Referencje

Referencje religijne

Znalezione obrazy dla zapytania bismillahi

(S​ourate 2  Al Baqara​ – Krowa)​

[​Verset 168] « O ludzie! Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym! »

[Verset​ 172] « O wy, którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy; którymi was obdarzyliśmy, i dziękujcie Allahowi, jeśli Go czcicie! »

[Verset​ 173] « On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego, i tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Allahowi. Lecz ten, kto został do tego zmuszony, a nie będąc buntownikiem ani występnym, nie będzie miał grzechu. Zaprawdę; Allah jest przebaczający, litościwy! »

(Sourate 5  Al-Mai’da – Stół Zastawiony)

[Verset 3] «  Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Allah; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wróżąc za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc skłonnym dobrowolnie do grzechu… – zaprawdę, Allah jest Przebaczający, Litościwy! »

[Verset 4] « Oni pytają ciebie, co jest im dozwolone. Powiedz: „Dozwolone są wam rzeczy dobre. Jedzcie to, co pochwycą drapieżniki, które wytresowaliście tak, jak tresujecie psy, ucząc ich tego, czego nauczył was Allah. I wspominajcie nad tym imię Allaha.” Bójcie się Allaha! Zaprawdę, Allah jest szybki w rachunku! »

[Verset 5] « Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga; a wasze pożywienie jest im dozwolone. I kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami, jeśli daliście im należny posag jako ludzie uczciwi, a nie rozpustni, biorący je sobie jako nałożnice. A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest daremne i on w życiu ostatecznym znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę ».

[Verset 87] « O wy, którzy wierzycie! Nie zakazujcie dobrych rzeczy, które Allah uznał za dozwolone dla was, i nie przebierajcie miary. Zaprawdę, Allah nie miłuje tych, którzy są występni! »

[Verset 88] « Jedzcie to, czego wam Allah użyczył, co jest dozwolone i dobre! I bójcie się Allaha, w którego wierzycie! »

[Verset 96] « Dozwolone wam jest polowanie na zwierzynę morską i żywienie się nią, jako zaopatrzenie dla was i dla podróżnych. Zakazana wam jest zwierzyna lądu stałego, jak długo jesteście w stanie uświęcenia. Bójcie się Allaha, przed którym będziecie zebrani! »

(Sourate 6 Al-An‘âm – Trzody)

[Verset 38] « I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach, które by nie tworzyły społeczności podobnych do waszych. Nie pominęliśmy w Księdze żadnej rzeczy! Potem zostaniecie zebrani do waszego Pana! »

[Verset 118] « Jedzcie z tego, nad czym wspomniano imię Allaha, jeśli wierzycie w Jego znaki! »

[Verset 119] « I czemuż nie jecie tego, nad czym zostało wymienione imię Allaha? On przecież wyjaśnił wam szczegółowo, co wam jest zakazane, z wyjątkiem tego, do czego zostaliście zmuszeni. Zaprawdę, wielu błądzi z drogi, przez swoje namiętności, bez wiedzy! Zaprawdę, twój Pan najlepiej zna przestępców! »

[Verset 121] « Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Allaha ! Na pewno byłoby to bezbożnością! I zaprawdę, szatani nakłaniają swoich popleczników, aby się z wami sprzeczali. Ale jeśli ich posłuchacie, to z pewnością będziecie bałwochwalcami! »

[Verset 142] « Wśród waszych trzód są takie, które służą do przenoszenia ciężaru, i takie, które są przeznaczone na rzeź. Jedzcie z tego, w co zaopatrzy! was Allah, i nie postępujcie za krokami szatana! On jest przecież dla was wrogiem jawnym! »

[Verset 143,144] « Osiem – parami: z owiec – dwie i z kóz – dwie. Powiedz: „Czy On zakazał dwóch osobników męskich, czy też dwóch osobników żeńskich? Czy też to, co mieszczą w sobie łona dwóch osobników żeńskiego rodzaju? Obwieście mi, z pełną wiedzą, jeśli jesteście prawdomówni!”A spośród wielbłądów – dwoje i spośród krów – dwoje. Powiedz: „Czy on zakazał obu osobników męskich czy też obu osobników żeńskich? Czy też to, co mieszczą w sobie łona dwóch osobników żeńskich? Czy wy byliście świadkami, kiedy Bóg wam to nakazał?”. Kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto wymyśla kłamstwo przeciwko Allahowi, aby wprowadzić ludzi w błąd, bez wszelkiej wiedzy? Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! »

[Verset 145] « Powiedz: „Ja nie znajduję w tym, co mi zostało objawione, niczego zakazanego dla człowieka w jego pożywieniu z wyjątkiem tego, co jest martwe, albo rozlanej krwi, albo mięsa świni – bo to jest obrzydliwe ­- albo tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Allahu. A kto został zmuszony, nic będąc ani buntownikiem, ani przestępcą, to, zaprawdę, twój Pan jest Przebaczający, Litościwy!” »

(S​ourate 7 Al-A’raf – Wzniesione Krawędzie Verset ​157)

« I tym, którzy idą za Posłańcem, Prorokiem rodzimym, którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii ; on im nakazuje to, co jest słuszne, a zakazuje tego, co niesłuszne; i zezwala im na rzeczy dobre, a zakazuje im rzeczy brzydkich; i zdejmuje z nich brzemię i okowy, które im ciążyły. A ci, którzy w niego wierzą, podtrzymują go i pomagają mu, i idą za światłem, które zostało z nim zesłane. 0ni będą szczęśliwi , »

(Sourate 16 An-Nahl – Pszczoły)

[Verset 5-7] «  On stworzył dla was zwierzęta, które dostarczają wam ciepła i innych korzyści; i z nich wy się żywicie. Widzicie w nich piękno, kiedy przypędzacie je wieczorem na spoczynek, i kiedy je wypędzacie rano na pastwisko. One przenoszą wasze ciężary do krainy, do której zdołalibyście dotrzeć jedynie z wielkim trudem. Zaprawdę, wasz Pan jest Dobrotliwy, Litościwy! »

[Verset 14] « To On podporządkował morze, abyście jedli z niego świeże mięso i abyście wydobywali z niego ozdoby, które nosicie. I widzisz okręty prujące fale, abyście mogli poszukiwać Jego dobroci. Być może, będziecie wdzięczni! »

[Verset 115] « On wam zakazał tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego oraz tego, co zostało złożone w ofierze czemuś innemu niż Bogu. Ale jeśli ktoś został zmuszony, nie będąc przestępcą ani buntownikiem – to przecież Bóg jest Przebaczający, Litościwy! »

(S​ourate 20 Ta-Ha,Verset ​81)

« Jedźcie te dobre rzeczy, w które was zaopatrzyliśmy, i nie przebierajcie w tym miary, bo inaczej spadnie na was Mój gniew! A na kogo spadnie Mój gniew, ten już jest zgubiony ».

(Sourate 22 Al-Hajj – Pielgrzymka)

[Verset 30] « Tak! A kto szanuje święte zakazy Allaha, ten osiągnie dla siebie dobro w obliczu swego Pana. Dozwolone są wam zwierzęta oprócz tych, które wam uprzednio wyliczono. Unikajcie brudu bałwanów; unikajcie słowa fałszu, »

[Verset 34] « Dla każdego narodu ustanowiliśmy jakieś obrzędy kultowe, aby ludzie wspominali imię Allaha nad zwierzęciem z trzody, które On nam dał jako zaopatrzenie. Bo Bóg wasz – to Bóg Jeden! Jemu więc poddajcie się całkowicie! Obwieszczaj radosną wieść ludziom pokornym! »

[Verset 36] « Dla was umieściliśmy zwierzęta ofiarne wśród symboli kultu Allaha. Dla was z nich jest dobro. Wspominajcie więc imię Allaha nad nimi, ustawionymi w szeregu. Potem, kiedy leżą na boku, jedzcie z nich i nakarmcie skromnego i proszącego wstydliwie. W ten sposób poddaliśmy je wam – być może, będziecie wdzięczni! »

(S​ourate 23  Al-Mou’minoun – Wierni, V​erset ​51)

« O wy, posłańcy! Jedzcie wyśmienite rzeczy i czyńcie dobro! Ja wiem doskonale, co wy czynicie ».

(Sourate 108 Al-Kawthar – Obfitość, Verset 2)

« Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary! »

Znalezione obrazy dla zapytania sadaka allahu

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=41&lang=pl

Zrozumieć Halal

Halal w naszej kulturze znany jest jako sposób odżywiania się muzułmanów. Jednakże halal znacznie wykracza poza granice gastronomiczne. Dotyczy on nie tylko mięsa czy artykułów spożywczych, ale także kosmetyków, a nawet stylu życia. Termin halal jest jeszcze mało znany w Polsce. Często w telewizji, szczególnie podczas ramadanu można usłyszeć o halal. Pewnie wielu z was zadało sobie pytanie o jego główną ideę lub po prostu zaczęło się zastanawiać co to w ogóle halal. Co wolno, czego nie wolno jeść muzułmanom? Co znaczy halal, a co haram? Jaka jest dieta wyznawców islamu zgodna z zasadami ich wiary? Haram : Czego nie wolno jeść muzułmanom Haram oznacza „niezgodne z prawem”. Ten termin odnosi się do wielu dziedzin życia. Halal : …

Ubój muzułmański

( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )                     ( Jedzcie z tego, nad czym wspomniano imię Boga, jeśli wierzycie w Jego znaki! )                                                        (6 -118) Trzody – al-An’Am – الأنعام  __________________ ( W imię Allaha, Allah jest Największy ) Ubój rytualny zwierząt halal zgodne z prawem islamu jest aktem adoracji. Jest ono wykonywane ręcznie. Intencją jest, że ma być wykonany dla Allaha Jedynego Boga i tylko dla Niego i w sposób jak Aprobował i …

Dieta muzułmańska

  Dieta muzułmanina – Jakie są zasady żywienia wyznawców islamu? Co wolno, czego nie wolno jeść muzułmanom? Co znaczy halal, a co haram? Jaka jest dieta wyznawców islamu zgodna z zasadami ich wiary? Haram : Czego nie wolno jeść muzułmanom Haram oznacza „niezgodne z prawem”. Ten termin odnosi się do wielu dziedzin życia.   W kuchni niedozwolone są :   – Wieprzowina i wszelkie jej produkty – Zwierzęta uśmiercone nieprawidłowo lub padłe – Zwierzęta uśmiercone w imię kogokolwiek lub czegokolwiek innego niż Allah (słt) – Alkohol i inne środki odurzające – Zwierzęta mięsożerne (ssaki, ptaki, ryby, gady), lądowe zwierzęta  nieposiadające zewnętrznego ucha – Krew i jej produkty – Żywność z …