Powrót do Referencje religijne

Ubój muzułmański

Znalezione obrazy dla zapytania bismillahi

( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )

                    ( Jedzcie z tego, nad czym wspomniano imię Boga, jeśli wierzycie w Jego znaki! )                                                        (6 -118) Trzody – al-An’Am – الأنعام 

__________________

( W imię Allaha, Allah jest Największy )

Ubój rytualny zwierząt halal zgodne z prawem islamu jest aktem adoracji. Jest ono wykonywane ręcznie. Intencją jest, że ma być wykonany dla Allaha Jedynego Boga i tylko dla Niego i w sposób jak Aprobował i na jaki Pozwolił, oraz z zamiarem dobrego odżywiania.

Ofiarowanie jest uwielbieniem Boga Jedynego, więc absolutnie nie może być zastąpione przez maszynę z ostrym nożem mechanicznym. Ubój rytualny musi być wykonany w sposób prawidłowy. Aby uśmiercić małe zwierzęta (owce, drób, bydło) należy ich szyję poniżej krtani: gardła, przełyku i dużych naczyń krwionośnych naciąć jednym ruchem. Krtań musi pozostać bliżej głowy.

Ubój rytualny jest idealny, gdy spełnia następujące warunki :

1. Rzezak rytualny

Powinien być praktykującym muzułmaninem, mężczyzną dojrzałym, rozsądnym i kompetentnym w sprawach uboju rytualnego.

– rzezak rytualny musi modlić się pięć (5) razy dzienne oraz punktualnie
– dojrzały: osoba niedojrzała nie powinna uprawiać uboju rytualnego.
– rozsądny: zwierzę uśmiercane przez szaleńca, pijaka, narkomana, dziecko (niedojrzałe) lub osobę                     umysłowo chorą, nie jest zgodne z prawem.
– znawca: oczywiście musi być zatwierdzonym i uprawnionym do uboju rytualnego.
– rzezak rytualny musi przedstawić doskonałą higienę i strój. Powinien być ubrany zgodnie z przepisami         ochrony zdrowia.

2. Narzędzia i urządzenia uboju rytualnego

– zwierzę musi być uwięzione w odpowiednim dla niego urządzeniu-pułapce.
– boks lub klatka musi być łatwy w użyciu, otwierać się bez hałasu, aby uniknąć stresu zwierzęcia.
– aby uniknąć stresu, bólu i złamań skrzydeł u drobiu można ptaki uwięzić w odpowiednim dla nich                       urządzeniu. Drób może być zawieszony za nogi na linie ubojowej.
– noże do uboju muszą być bezwzględnie ostre, mieć sztywne ostrza i być odporne na korozję, tak aby jak       najszybciej doprowadzić do szybkiego, bezpośredniego uśmiercenia zwierzęcia. Nie mogą być używane     w innym celu niż ubój rytualny.
– czynność ostrzenia noży należy powtarzać przed każdym uśmierceniem, aby unikać bólu u zwierząt.
– pomieszczenie przeznaczone do uboju musi być wyposażone w dostateczną ilość noży oraz w maszyny       do ich ostrzenia.

3. Zwierzęta

– wszystkie zwierzęta przeznaczone do uboju rytualnego muszą przejść badania (ante mortem)                             wykonane przez służby weterynaryjne.
– zwierzęta chore, w stanie śmierci klinicznej, pogryzione przez dzikie zwierzę, dotknięte chorobami               zaraźliwymi dla człowieka (zoonose) i zwierzęta z podwyższoną temperaturę nie są uśmiercane,                       ponieważ są nie halal, czyli niezdrowe.
– zwierzęta zmęczone i zestresowane transportem muszą wypocząć przed ubojem.
– aby uniknąć stresu wizualnego u zwierząt przed ubojem rytualnym, należy unikać sytuacji, w których           zwierzęta mogłyby widzieć nóż lub śmierć swojego poprzednika.
– zwierzęta lądowe, dozwolone do spożycia, uśmiercone poprzez: uduszenie, ogłuszenie przez uderzenie      w głowę, porażenie prądem, umieszczenie w gorącej wodzie lub zagazowanie jest zakazane (arab.                    haram), niedozwolone do spożycia.
– niedopuszczalna jest brutalność wobec zwierząt. Regułą jest dobre traktowanie zwierząt.

4. Warunki humanitarne przy uboju rytualnego bydła :

Ubojnie bydła w Polsce zostały wyposażone w system przetrzymujący do unieruchomienia zwierzęcia przed jego ubojem rytualnym.

a) Higiena przed ubojem rytualnym

Rzezak rytualny musi mieć higienę osobistą i strój idealny zgodnie z przepisami sanitarnymi. Higiena żywności w islamie polega na tym, że zwierzę bez ogłuszenia i bez stresu wykrwawia się szybko i mięso pozostaje czyste. Krew jest siedliskiem chorób i zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

b) Warunki prawomocności uśmiercania zwierzęcia zgodnie z prawem muzułmańskim

Zwierzę musi być trzymane w odpowiedniej pułapce dla jego rodzaju. Zaleca się rzezakowi rytualnemu, aby ukierunkował zwierzę w stronę Qibla (kierunek Mekki). Rzezak rytualny musi być w stanie czystości (tahir: ghusl). Jest pożądane, aby był po ablucji (wudhu). Rzezak rytualny, aby wyrazić zamiar poświęcenia, musi wymówić imię Boga i powiedzieć: „Bismillah, Allah Akbar” (W imię Allaha, Allah jest Największy). Jeśli zapomniano nieświadomie – nie wywołuje to skutków. Jeśli zaniechanie jest świadome – mięsa nie dopuszcza się do spożycia (traktowane jest jako nie halal).

Uśmiercanie zwierząt w islamie jest metodą rytualnego uboju zwierząt jadalnych, lądowych praktykowaną poprzez głębokie i szybkie nacięcie ostrym nożem gardła, w celu przecięcia tętnicy szyjnej, w tak szybki sposób, aby pozostawić jednak rdzeń kręgowy. Celem tej techniki jest to, aby w łatwy sposób usunąć krew z ciała zwierzęcia tak, żeby mięso było czyste.

Uśmiercanie zwierząt wykonuje się jednym lub dwóch gestów ostrym nożem (tą i z powrotem). Narzędzie, którym dokonywany jest ubój musi być ostre, aby nie zadawać dodatkowego bólu zwierzęciu i aby się długo nie męczyło. Nie należy przeprowadzać podcięcia bezpośrednio przy drugim zwierzęciu, bowiem widok uboju wywołuje u niego niepotrzebny stres i niepokój. Nie należy ostrzyć noża przy zwierzęciu.

Uśmiercanie zwierząt jest jednoczesne przecięcie tchawicy poniżej krtani i po obu stronach tętnic i żył szyjnych. Należy odczekać kilka minut po uboju, aby nastąpił wypływ krwi z przeciętej tętnicy. Zwierzę pozostaje w pułapce aż do wykrwawienia się na śmierć. Po przestaniu walki, zwierzę spada na podłogę i natychmiast zawieszony do pełnego pustki krwi. Cierpienie, którego doświadcza zwierzę, ogranicza się do przechodzenia noża na skórze. Skurcze kończyn po uboju i krwawienie nie jest znakiem cierpienia, ale raczej naturalny nerwowy odruch ze względu na brak ukrwienia i dotlenienie mózgu. Te skurcze pomagają wydalić maksymalną ilość krwi z ciała na zewnątrz.

Zabronione jest wykonywanie cięć na zwierzęciu (np. cięte nóg lub głowy) przed całkowitą śmiercią (ostatni odblask siatkówki jest znakiem jego śmierci).

W przypadku zatkania tętnic szyjnych (zjawiskiem fizjologicznym zwężenia naczyń), rzezak rytualny nacina końcówkę szyjną w celu uwolnienia krwi. Nie można rozpocząć procesu dzielenia zwierzęcia ani łamać kręgosłupa przed całkowitym zejściem jego duszy.

c) Higiena po uboju rytualnego

Po zdjęciu skóry, patroszenie należy przeprowadzić szybko i bez zwłoki, aby zapobiec przedostawaniu się bakterii jelitowych do głębokich tkanek. Mięso w pojemnikach nie powinno mieć bezpośredniego kontaktu z podłożem. Odpowiedzialni za zakłady i za inspekcję sanitarną zobowiązani są do przeprowadzania regularnych kontroli higieny ogólnej i kontroli mikrobiologicznych produktów halal i urządzeń wykorzystywanych tj „powierzchnia styku”. Zakład musi informować o zorganizowaniu kontroli, o jej charakterze, częstotliwości i o wynikach kontroli mikrobiologicznych. 

Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=1583&lang=pl